Betreft de prijsbepaling het aantal items vóór of na de optimalisatie?